Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

7 października 2018 roku odbyło się pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która tworzy się w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Celestynów.

Więcej