ROK 2023 ROKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Powstanie styczniowe – największy polski zryw narodowowyzwoleńczy 1. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania. a) Po przegranej wojnie krymskiej car Aleksander II zaczął przeprowadzać reformy w Rosji: Zniesiono poddaństwo chłopów, zreformowano sądownictwo i administrację.                                  …

Więcej

Zbiórka kredek, ołówków i temperówek dla uczniów z Tanzanii

Z okazji Międzynarodowego Dnia Edukacji obchodzonego 24 stycznia Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski pragnie zainicjować w szkołach podstawowych i przedszkolach w  Gminie Celestynów zbiórkę kredek, ołówków i temperówek dla potrzebujących uczniów szkół podstawowych w…

Więcej