Stołówka

Szanowni Państwo,

proszę o wypełnienie i odesłanie deklaracji dotyczącej korzystania z obiadów szkolnych na adres mailowy: intendentka@spstarawies.pl i przekazanie wychowawcy wersji papierowej.

deklaracja zgłoszenia na obiady.szkoła-1

GODZINY PRACY INTENDENTKI
7-15

Weronika Poleszuk

numer telefonu do intendentki 797 651 030

Karta zgłoszeń na posiłki wersja do wydruku

karty zgłoszeń na posiłki-1

Płatność za obiady przelewem!!

Drodzy Rodzice!

NUMER KONTA DO PRZELEWÓW ZA OBIADY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STAREJ WSI:

NR 19 8001 0005 2002 0012 9222 0002

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

ul. Fabryczna 6 05-430 Celestynów

W tytule przelewu proszę podać:

· imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza

· miesiąc za jaki dokonują Państwo płatności

np.: Jan Kowalski, klasa 5a, opłata za obiady – luty 2018

Brak wpłaty oznacza rezygnację z obiadów.

Płatność z góry za cały miesiąc do 10 każdego miesiąca.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE DZIECKA, KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW, RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE TEGO FAKTU W SEKRETARIACIE NAJPÓŹNIEJ W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZINY 9.00

 

Brak możliwości komentowania.