Stołówka

Szanowni Państwo,

proszę o wypełnienie i odesłanie deklaracji dotyczącej korzystania z obiadów szkolnych na adres mailowy: intendentka@spstarawies.pl i przekazanie wychowawcy wersji papierowej.

deklaracja zgłoszenia na obiady.szkoła-1

 

JADŁOSPIS

GODZINY PRACY INTENDENTKI

Małgorzata Radecka

numer telefonu do intendentki 797 651 030

Karta zgłoszeń na posiłki wersja do wydruku

karty zgłoszeń na posiłki-1

Płatność za obiady przelewem!!

Drodzy Rodzice!

NUMER KONTA DO PRZELEWÓW ZA OBIADY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STAREJ WSI:

NR 19 8001 0005 2002 0012 9222 0002

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

ul. Fabryczna 6 05-430 Celestynów

W tytule przelewu proszę podać:

· imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza

· miesiąc za jaki dokonują Państwo płatności

np.: Jan Kowalski, klasa 5a, opłata za obiady – luty 2018

Brak wpłaty oznacza rezygnację z obiadów.

Płatność z góry za cały miesiąc do 10 każdego miesiąca.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE DZIECKA, KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW, RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE TEGO FAKTU W SEKRETARIACIE NAJPÓŹNIEJ W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZINY 9.00

 

Wysokość opłat za żywienie we WRZEŚNIU:

 

SZKOŁA

Obiad (zupa + II danie), owoc:

21 dni x 5,50zł = 115,50 zł

Zupa :

21 dni x 2,00 zł = 42,00 zł

 

PRZEDSZKOLE

Wyżywienie całodzienne:

22 dni x 7,50zł = 165,00zł

 

Przydział przerw obiadowych:

Klasy 0-III: w trakcie zajęć z wychowawcą

Klasy IV-VIA: II przerwa obiadowa 12.05

Klasy VIB-VIIIB: I przerwa obiadowa 11.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.