Stołówka

JADŁOSPIS

GODZINY PRACY INTENDENTKI

Anna Wojdyga 

numer telefonu do intendentki 797 651 030

Karta zgłoszeń na posiłki wersja do wydruku
Pobierz

Płatność za obiady przelewem!!

Drodzy Rodzice!

NUMER KONTA DO PRZELEWÓW ZA OBIADY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STAREJ WSI:

NR 19 8001 0005 2002 0012 9222 0002

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

ul. Fabryczna 6 05-430 Celestynów

W tytule przelewu proszę podać:

· imię, nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza

· miesiąc za jaki dokonują Państwo płatności

np.: Jan Kowalski, klasa 5a, opłata za obiady – luty 2018

Brak wpłaty oznacza rezygnację z obiadów.

Płatność z góry za cały miesiąc do 10 każdego miesiąca.

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI W SZKOLE DZIECKA, KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW, RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE TEGO FAKTU W SEKRETARIACIE NAJPÓŹNIEJ W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZINY 9.00

KOSZT OBIADÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI:

PEŁNY 4,20 ZŁ

ZUPA 1,50 ZŁ

DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

PEŁNY 3,20 ZŁ

ZUPA 1,50 ZŁ

DLA PRACOWNIKÓW:

PEŁNY 6,20 ZŁ

ZUPA 3,20 ZŁ

PRZERWA OBIADOWA 11.05-11.20, 12.05 – 12.20

Brak możliwości komentowania.