Logopeda

 

Logopeda – mgr Elwira Kublik

w roku szkolnym 2023/2024

zaprasza Rodziców na konsultacje

po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu spotkania

alarmspstarawies@gmail.com

e.kublik@spstarawies.pl

mgr Klaudia Niedźwiecka-Chrzanowska

k.niedzwiecka@spstarawies.pl

 

 

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…

dr Maria Kielar

DRODZY RODZICE!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z zajęć logopedycznych korzystają  dzieci z klas 0-III. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną :ćwiczenia  grafomotoryczne, ortofoniczne, słuchu fonematycznego,  ćwiczenia relaksacyjne oraz stymulujące ogólny rozwój dziecka.

W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA LOGOPEDY POLEGAJĄ NA:

1. przeprowadzaniu badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,  w tym mowy głośnej i pisma

2. diagnozowaniu logopedycznym oraz – odpowiednio do jego wyników- organizowaniu pomocy logopedycznej

3. prowadzeniu terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma

4. organizowaniu pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

5. wspieraniu działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W SZKOLE

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. o przygodach Języczka Wędrowniczka.

Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że w czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami, piórkami, bańkami i wiatraczkami.

W czasie zajęć logopedycznych dzieci grają w gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Memo, Potruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to – kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek, ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość, zręczność oraz pamięć słuchową i wzrokową.

Poznaj 10 podstawowych zasad, które pomogą Twojemu dziecku pięknie mówić!

10 przykazań logopedy

Logopeda radzi:

Przerośnięty migdał u dziecka
Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka?
Czym jest i czym grozi przykrótkie wędzidełko podjęzykowe?
Czy pieszczotliwe zwracanie się do dziecka jest dla niego szkodliwe?

Zaburzenia mowy:

Dlaczego dzieci seplenią?
Dlaczego głoska „r” sprawia trudność?
Kappacyzm i gammacyzm

 

Brak możliwości komentowania.