Biblioteka

Bibliotekarz szkolny – mgr Kamila Kołtonowska

k.koltonowska@spstarawies.pl

 

„Książki – to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach.”

Stanisław Lem

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.


Jan Paweł II

 

Biblioteka szkolna oraz czytelnia otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku. Oferujemy zbiory lektur oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej. Biblioteka posiada czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z 4 stanowiskami komputerowymi. Uczniowie mogą liczyć na pomoc oraz na ciepłą i przyjazną atmosferę. W bibliotece można w ciszy odrobić lekcje korzystając z księgozbioru podręcznego i internetu, rysować, zrelaksować się przeglądając czasopisma oraz grać w edukacyjne gry komputerowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

 

GDYBY KSIĄŻKA MOGŁA MÓWIĆ, SKIEROWAŁABY DO CZYTELNIKA TAKIE OTO SŁOWA…. Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce stawiaj, dbaj o me okładki. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. Nie czytaj, gdy jesz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

Regulamin biblioteki

Czytaj

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
 • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 1. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres trzech tygodni.
 2. Nie można przetrzymywać książek, bo czekają inni czytelnicy.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję.
 4. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 5. W bibliotece obowiązuje CISZA.
 6. Do biblioteki nie można wchodzić z jedzeniem i piciem.
 7. Każdemu nauczycielowi wypożyczamy książki na okres całego roku szkolnego, bez konieczności przedłużania.

 

 

Brak możliwości komentowania.