Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI ZSP

Projekt Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w projekcie, który ma za zadanie podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, jak również doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

Projekt Erasmus+ Akcja 1 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi rozpoczął się 20 marca 2023 i będzie trwał 17 miesięcy, do 19 sierpnia 2024r.

Tytuł projektu brzmi: „ Doskonalenie umiejętności językowych kadry szkoły kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów”.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych, metodycznych oraz informatycznych przez dziewiętnastoosobową grupę nauczycieli ze szkoły w Starej Wsi.

 

OPIS PROJEKTU

„Nowoczesna szkoła-świadomość międzykulturowa oraz kompetencje językowe nauczycieli” to projekt stworzony przez zespół kreatywnych nauczycieli Erasmus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w 2022 roku, który powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej szkoły dostrzeżone i opisane w europejskim planie rozwoju szkoły. Nasza szkoła, choć położona jest w obszarze wiejskim, ma wysokie ambicje i chce kształcić swoich wychowanków na poziomie europejskim, a nauczyciele uczący w placówce bardzo poważnie traktują swoją misję, jaką niewątpliwie jest wykonywanie zawodu nauczyciela. Świadomość potrzeby oraz idea uczenia się przez całe życie, poszerzania swoich horyzontów oraz kompetencji, zwłaszcza językowych stała się przyczynkiem do zaangażowania w tenże projekt.

Aplikowanie do udziału w projekcie Erasmus+ jest dla naszej szkoły niezwykle istotne z punktu widzenia strategii rozwoju naszej placówki. Dotychczas nasza szkoła ograniczała się do szkoleń prowadzonych na terenie Polski. Niemniej jednak, wymogi obecnych czasów skłaniają nas do poszukiwania nowych platform rozwoju w oparciu o sprawdzone wzorce i doświadczenia nie tylko polskie, lecz obecnie i europejskie. Integralnym elementem tego procesu rozwojowego powinno być w naszej opinii doskonalenie znajomości języków obcych przez kadrę pedagogiczną.

 

Cele Projektu:

– udoskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu

(uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna),

– zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania,

– większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania,

– promowanie wśród uczniów różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

– udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej,

– nawiązanie współpracy ze szkołami innych państw europejskich,

– rozwijanie wśród uczniów umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 956 euro.

Od marca roku szkolnego 2022/2023 trwają gorące logistyczne i krajoznawcze przygotowujące nauczycieli naszej szkoły do wyjazdów zagranicznych w ramach realizacji projektu Erasmus+KA1 pt. ” Doskonalenie umiejętności językowych kadry szkoły kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów”

Dość liczna grupa nauczycieli naszej szkoły będzie brała udział w zajęciach nauki języka angielskiego. Czeka nas pracowity rok pełen nowych wyzwań, które z pewnością zaowocują jeszcze lepszą jakością pracy szkoły.

W dniach 01.05.2023-05.05.2023 roku nauczycielka naszej Szkoły Oksana Rawłyk odbyła mobilność zagraniczną programu Erasmus+ i brała udział w szkoleniu Going Digital in an Innovative Classroom organizowanym przez ITC International w Pradze, Czechy.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 9.30 do 16.30  lub 13:00, a tematyka poruszanych treści związana była z wykorzystaniem w szkole nowoczesnych technologii. Ten kurs skupiał się na wykorzystaniu platform internetowych i aplikacji na smartfony do planowania, przygotowania i przeprowadzenia lekcji, a także do monitorowania postępów uczniów. Prowadzący precyzyjnie opisali i rekomendowali konkretne aplikacje, które można wykorzystać podczas większości zajęć szkolnych. W zajęciach uczestniczyło 25 osób z różnych krajów (Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Bułgaria, Polska), dzięki czemu można było podzielić się doświadczeniami i wiedzą na tematy związane z nauczaniem oraz wykorzystywaniem w nauczaniu nowoczesnych technologii w innych krajach UE. Akcent został położony na to, by uczestnicy kursu po jego zakończeniu potrafili w praktyce skorzystać z tego, co mają do przekazania.

Fotorelacja z wizyty została przygotowana w oparciu o nabytą wiedzę i z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia stron internetowych poznanych na kursie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

www.spstarawies.weebly.com

 

W celu przygotowania językowego w naszej Szkole zostały zorganizowane stacjonarne  zajęcia z języka angielskiego.  Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: grupa 0 – dla początkujących, grupa 1- dla bardziej zaawansowanych. Uczestnicy zajęć ćwiczyli podstawowe umiejętności językowe oraz komunikacyjne. Prowadzili proste konwersacje, odgrywali wiele tematycznych scenek. Wprowadzono zwroty i słownictwo, które praktycznie może się przydać podczas udziału w kursie, ale także na lotnisku, w komunikacji miejskiej, podczas  zwiedzania miasta lub pobytu w restauracji.

********************************************************************************************************

W ramach programu mobilności Erasmus Plus, nasza nauczycielka odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z języka i kultury Japońskiej, Julia Caba, wyjechała na Cypr.

W dniach 26-30.06.2023 miał miejsce kurs  „Health and Emotional Education”, zorganizowany przez centrum szkoleniowe StandOutEdu.

Kurs był częścią większego projektu StandOutEdu dot. edukacji zdrowia fizycznego i psychicznego oraz trenowania umiejętności społecznych wykorzystując otoczenie. W całym projekcie wzięło udział około trzydziestu nauczycieli ze Słowenii, Szwecji, Chorwacji, Niemiec, Bułgarii, Polski i Włoch. Dzięki tej różnorodności można było podzielić się doświadczeniami i wiedzą na tematy związane z edukacją zdrowotną i ciekawym wykorzystaniem infrastruktury w innych krajach Unii Europejskiej.

Kurs został niezwykle profesjonalnie zorganizowany. Przybliżyć niezwykle dużo gier i zabaw integracyjnych, językowych,  jak i przedstawił mnótwo metod, ćwiczeń i technik wspierających rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka. Pani Julia ma nadzieję spełnić przez to niektóre z celów naszego projektu mobilności, jakimi są większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania oraz udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej.

Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 9.30 i w zależności od dnia kończyły się między 14:30 a 18:00. Zbiórka miała codzienne miejsce pod centrum szkoleniowym w Nikozji, skąd autokar zabierał uczestników każdego dnia do innej słynnej miejscowości na Cyprze. Akcent został położony na to, by uczestnicy kursu wszystkie gry, zabawy i metody wykorzystali w praktyce w przepięknym otoczeniu najważniejszych Cypryjskich pereł natury. Fotorelacja z zajęć w Parku Narodowego Athalassa, w górach Troodos, na plaży Ayia Napa oraz w miasteczkach Kampia i Kakopetria. Ponadto w wolnym czasie p. Julia zwiedziła też miasta Limassol i Larnaka.

********************************************************************************************************

Wakacyjna zmiana miejsc. Wraz z początkiem tegorocznych wakacji, wszystkie dzieci opuściły szkolne ławki. Jednak nie wszystkie ławki i nie we wszystkich szkołach pozostały puste. Tym razem w ławkach zasiedli nauczyciele, którzy w ramach międzynarodowego programu Erasmus udali się w podróż do odległej Malty, by uczyć się i szlifować znajomość języka angielskiego. Pierwszymi nauczycielkami, które już od 26 czerwca do 7 lipca, wraz z innymi nauczycielami z różnych stron świata (m.in. z Niemiec, Włoch, Grecji, Węgier, Brazylii) uczyły się w Maltańskich placówkach edukacyjnych AM language studio oraz EC Malta, były Panie Ewelina Żurawska i Beata Koc. To był pracowity czas i wspaniała przygoda.

********************************************************************************************************

W dniach 17.07.2023 – 28.07.2023 grupa trzynastu nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczestniczyła w dwutygodniowym kursie językowym.  W szkole EC swoje kompetencje językowe podnosili: Elżbieta Osuch, Magdalena Musik, Urszula Frelek, Małgorzata Gawrońska, Ewa Zuchniak, Ewa Gas, Agata Więsik, Dorota Ziółek i Anna Fila. Zaś w szkole ESE: Kamila Kołtonowska, Agnieszka Szerszenowicz, Katarzyna Łagoda i Krzysztof Rzążewski. Celem kursu było wprowadzanie do swojej pracy innowacyjnych technik nauczania.

Szkolenia w ramach mobilności zostały tak zorganizowane i zaplanowane, aby odpowiadały założeniom projektu.  Szkolenia odbywały się w  placówkach edukacyjnych mieszczących się w St. Julian’s Malta. Szkolenie każdej grupy obejmowało 21 godzin w ciągu pięciu dni. Kurs językowy dla nauczycieli doskonalących umiejętności komunikacyjne rozpoczął się testem klasyfikacyjnym. Na podstawie wyników przydzielono uczestników do poszczególnych grup międzynarodowych odpowiadających określonemu poziomowi językowemu. Dzięki temu nauczyciele mieli szansę poznać ludzi z wielu krajów m.in. z Włoch, Japonii, Brazylii, Ukrainy, Turcji, Francji. Zajęcia w szkole językowej odbywały się wyłącznie w języku angielskim.

Ważnym aspektem było  doskonalenie znajomości słownictwa, wymowy i gramatyki. Uczestnictwo w kursie było doskonałą okazją do przełamywania bariery językowej w kontaktach interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń zawodowych. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich starań, by były atrakcyjne i na wysokim poziomie merytorycznym.  Warto też podkreślić, że osoby prowadzące kursy były dużym wsparciem dla nauczycieli, chętnie im pomagali. Kursy językowe na Malcie to przede wszystkim intensywna praca w obszarze płynności, komunikacji oraz w podnoszeniu kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli.

Po odbyciu zajęć  grupa projektowa nauczycieli odbyła wycieczki fakultatywne  w celu  zwiedzania niezwykle urokliwych i zabytkowych miejsc na Malcie m.in. Valetta, Mdina, wyspa Comino i Gozo. Wycieczki umożliwiły poznanie historii, zabytków i architektury tego pięknego państwa.

Podsumowując, kurs językowy na Malcie okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój  kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej mogli porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej wiedzy językowej, metodycznej oraz wiedzy dotyczącej historii Malty. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem zdobywanym przez lata w swojej pracy. Nauczyciele biorący udział w kursach na Malcie  w ramach projektu Erasmus+ ‘’Mobilność Kadry edukacji szkolnej’’ wrócili do kraju z ogromną satysfakcją i dumą. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Szkoły.

 

********************************************************************************************************

Kurs metodyczny” Creating future leaders and innovators in the classroom”.

W dniach 28.08-01.09.2023 nauczycielka języka angielskiego O. Rawłyk uczestniczyła w pięciodniowym kursie metodycznym. Celem kursu były odświeżenie znajomości języka angielskiego, poznanie nowatorskich metod nauczania  oraz wymienienie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów. Zajęcia zostały zorganizowany przez organizacje Shipcon w mieście Limassol na Cyprze. W 23 osobowej grupie byli nauczyciele z Szwecji, Słowenii, Rumunii, Malty, Francji oraz Słowacji.  Podczas zajęć nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi, analizą pomocy dydaktycznych, zapoznaniem się z nowymi podejściami do kreowania „lidera” w klasie. .Zaprezentowane zostały również zabawy i gry, które można wykorzystać na lekcji. Doskonalono płynność mówienia. Ważnym elementem było zapoznanie się z kulturą, geografią oraz Tradycjami Cypru

Zdaniem nauczyciela: Wyjazd na kurs metodyczny na Cypr był bardzo ciekawym doświadczeniem kulturowym i edukacyjnym.

 

********************************************************************************************************

Warsztaty z elementami arteterapii dla nauczycieli

Przed nami kolejne święta, których nieodłącznym elementem jest składanie życzeń. Pielęgnując tradycję, postanowiliśmy wykonać kartki bożonarodzeniowe, które zostaną wysyłane zaprzyjaźnionym instytucjom i partnerom Szkoły.

Nauczyciele oraz pracownicy naszej placówki wzięli udział w warsztatach, których celem było wykonanie kartek bożonarodzeniowych – techniką iris folding oraz doskonalenie kompetencji językowych kadry pedagogicznej.

Metoda iris folding polega na wypełnieniu wzorów nachodzącymi na siebie paskami z lekkiego papieru. Paski nakleja się w taki sposób, aby środek wzoru stworzył coś w rodzaju kryształu – iris. W bazie wycinamy otwór wielkością i kształtem odpowiadający wzorowi do wyklejania. Do uzupełniania wzorów wykorzystaliśmy kolorowy japoński papier origami z kolorowym nadrukiem.

Podczas warsztatów doskonaliliśmy również język angielski. W świątecznej atmosferze utrwalaliśmy angielskie słownictwo, nazywając i powtarzając nazwy wykorzystywanych materiałów. Zajęcia okazały się wspaniałym pomysłem na rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej.

Zajęcia poprowadziły – p. Urszula Frelek i p. Agnieszka Szerszenowicz

********************************************************************************************************

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej magiczny czas w ciągu roku. Każdy z nas ma swoje wspomnienia związane z tym wyjątkowym okresem. Kolorowe wystawy, wesołe piosenki, zapach pierników – pobudzają nasze zmysły. Na billboardach -Święty Mikołaj, choinki i piętrzący się stos prezentów. Wśród ogólnej radości i ciepłej kominkowej atmosfery w zapomnienie uchodzi piękna tradycja obdarowywania się samodzielnie wykonanymi kartami świątecznymi, które również mogą nadać świętom trochę magii. W dzisiejszych czasach mamy masę rozmaitych możliwości składania życzeń świątecznych, dlatego kartka bożonarodzeniowa coraz częściej staje się tylko wspomnieniem. Do Polski tradycyjne kartki świąteczne trafiły pod koniec XIX wieku, a twórcą samej nazwy „pocztówka” jest nikt inny jak doskonale wszystkim znany Henryk Sienkiewicz. Dzisiaj, w erze rozwoju technologii, komputerów, tabletów, smartfonów etc., zatracamy często magię Świąt. Nierzadko ograniczamy się do najprostszego i najszybszego sposobu przekazania życzeń, jakim jest sms lub e-mail. Życzenia świąteczne otrzymujemy i wysyłamy taśmowo, ale czy którekolwiek z nich sprawiają tak wielką radość jak kartka bożonarodzeniowa z życzeniami płynącymi prosto z serca? Mimo wszechobecności technologii, w wielu kulturach obserwuje się powrót do tradycji wysyłania fizycznych kartek bożonarodzeniowych. Dla wielu osób mają one specjalną wartość i są bardziej osobiste niż e-kartki czy życzenia w mediach społecznościowych. Jest to ważne zwłaszcza w aspekcie budowania relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i pamięci.

Z myślą o  dzieciach chcących pogłębić wiedzę dotyczącą tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w krajach UE, a także dążąc do rewitalizacji tradycji wysyłania kartek świątecznych,  zorganizowaliśmy, a nawet byliśmy współtwórcami dwóch projektów programu eTwinning, polegających na wykonaniu i wysłaniu kartek świątecznych do szkół z krajów partnerskich projektu. W projekcje „Xchanging Xmas cards” brały udział szkoły z Hiszpanii, Grecji, Serbii, Gruzji i Polski. Pragnąc maksymalnie wykorzystać twórczy i językowy potencjał naszych wychowanków, we wszystkie działania projektowe zaangażowaliśmy uczniów: prezentację szkoły opracowali uczniowie klasy 6a, a kartki świąteczne- uczniowie klasy 3a. Nad prawidłowym przebiegiem twórczości uczniowskiej nieustannie czuwali nasi nauczyciele, którzy uczestniczyli w kursach językowych na Malcie, m.in. Pani Urszula Frelek i Pani Agnieszka Szerszenowicz.

********************************************************************************************************

Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w międzynarodowej wymianie kartek świątecznych w ramach dwóch projektów eTwinning. Uczniowie z klasy 6b przygotowali piękne pocztówki z życzeniami w języku niemieckim, natomiast młodsi koledzy z klasy 3a wykonali kartki, na których napisali życzenia oraz kilka zdań o sobie w języku angielskim. Prace uczniów zostały wysłane do szkół partnerskich w Grecji, Hiszpanii, Serbii, Gruzji, Francji, Słowenii i Chorwacji.

Bardzo cieszymy się, że nasza Szkoła również otrzymała kartki z życzeniami od niektórych szkół z wyżej wymienionych krajów. Oprócz tego uczniowie dostali drobny upominek- naklejki, które sprawiły im wiele radości.

Dzięki przysłanym życzeniom świątecznym nasi uczniowie mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego i niemieckiego, a własnoręcznie wykonane prace pozwoliły im wykazać się inwencją twórczą, pomysłowością i umiejętnością współpracy.

Głównym założeniem projektu była poprawa kreatywności, zwiększenie pewności siebie, rozwój relacji międzyludzkich, zwiększenie motywacji i zainteresowania językiem angielskim i niemieckim.

Głównym celem przedsięwzięcia – kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek w formie tradycyjnej oraz współpraca ze szkołami za granicą.

Kartki ze szkoły w Grecji (projekt w języku niemieckim):

Kartki świąteczne od uczniów z Grecji (projekt „Exchanging Xmas cards” w języku angielskim):

Kartki z Hiszpanii (projekt „Exchanging Xmas cards” w języku angielskim):

********************************************************************************************************

Czytamy w języku angielskim w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna to miejsce, gdzie można wypożyczyć lub przeczytać książkę. W naszej Szkole dostępna jest również literatura w języku angielskim. Pani Kamila Kołtonowska, wykorzystując umiejętności zdobyte dzięki programowy Erasmus+, podczas zajęć bibliotecznych, czytała dzieciom książki po angielsku. Następnie uczniowie, wspólnie z nauczycielem, tłumaczyli teksty na język polski. Niektórzy samodzielnie zmierzyli się angielskimi książkami. W bibliotece połączyliśmy czytanie z nauką angielskiego.

********************************************************************************************************

Język angielski w świetlicy szkolnej

Nauczyciele świetlicy szkolnej w lipcu 2023 roku uczyły się języka angielskiego, w ramach programu Erasmus+, w szkole językowej na Malcie. Dzięki nabytym tam umiejętnościom mogą wspierać uczniów w nauce.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci odrabiają prace domowe, przygotowują się zajęć i sprawdzianów oraz rozwijają swoje zdolności językowe poprzez zabawę. Nauczyciele przygotowali dla nich kolorowanki z angielskimi podpisami, wykreślanki wyrazowe po angielsku oraz inne zadania i rebusy w tym języku. Uczniowie chętnie wzięli udział w tych aktywnościach, łącząc naukę z zabawą.


Szkolny konkurs plastyczny

W marcu, w naszej Szkole, odbył się konkurs na kartkę wielkanocną oraz plakat pt. ,,Wielkanoc w Europie’’. Wydarzenie było częścią realizowanego projektu programu Erasmus+ pod tytułem „ Doskonalenie umiejętności językowych kadry szkoły kluczem do edukacyjnych…

Więcej