Erasmus+

Projekt Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w projekcie, który ma za zadanie podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, jak również doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

Projekt Erasmus+ Akcja 1 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi rozpoczął się 20 marca 2023 i będzie trwał 17 miesięcy, do 19 sierpnia 2024r.

Tytuł projektu brzmi: „ Doskonalenie umiejętności językowych kadry szkoły kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów”.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych, metodycznych oraz informatycznych przez dziewiętnastoosobową grupę nauczycieli ze szkoły w Starej Wsi.

 

OPIS PROJEKTU

„Nowoczesna szkoła-świadomość międzykulturowa oraz kompetencje językowe nauczycieli” to projekt stworzony przez zespół kreatywnych nauczycieli Erasmus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w 2022 roku, który powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej szkoły dostrzeżone i opisane w europejskim planie rozwoju szkoły. Nasza szkoła, choć położona jest w obszarze wiejskim, ma wysokie ambicje i chce kształcić swoich wychowanków na poziomie europejskim, a nauczyciele uczący w placówce bardzo poważnie traktują swoją misję, jaką niewątpliwie jest wykonywanie zawodu nauczyciela. Świadomość potrzeby oraz idea uczenia się przez całe życie, poszerzania swoich horyzontów oraz kompetencji, zwłaszcza językowych stała się przyczynkiem do zaangażowania w tenże projekt.

Aplikowanie do udziału w projekcie Erasmus+ jest dla naszej szkoły niezwykle istotne z punktu widzenia strategii rozwoju naszej placówki. Dotychczas nasza szkoła ograniczała się do szkoleń prowadzonych na terenie Polski. Niemniej jednak, wymogi obecnych czasów skłaniają nas do poszukiwania nowych platform rozwoju w oparciu o sprawdzone wzorce i doświadczenia nie tylko polskie, lecz obecnie i europejskie. Integralnym elementem tego procesu rozwojowego powinno być w naszej opinii doskonalenie znajomości języków obcych przez kadrę pedagogiczną.

 

Cele Projektu:

– udoskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu

(uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna),

– zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania,

– większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania,

– promowanie wśród uczniów różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

– udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej,

– nawiązanie współpracy ze szkołami innych państw europejskich,

– rozwijanie wśród uczniów umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 956 euro.

Od marca roku szkolnego 2022/2023 trwają gorące logistyczne i krajoznawcze przygotowujące nauczycieli naszej szkoły do wyjazdów zagranicznych w ramach realizacji projektu Erasmus+KA1 pt. ” Doskonalenie umiejętności językowych kadry szkoły kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów”

Dość liczna grupa nauczycieli naszej szkoły będzie brała udział w zajęciach nauki języka angielskiego. Czeka nas pracowity rok pełen nowych wyzwań, które z pewnością zaowocują jeszcze lepszą jakością pracy szkoły.

W dniach 01.05.2023-05.05.2023 roku nauczycielka naszej Szkoły Oksana Rawłyk odbyła mobilność zagraniczną programu Erasmus+ i brała udział w szkoleniu Going Digital in an Innovative Classroom organizowanym przez ITC International w Pradze, Czechy.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 9.30 do 16.30  lub 13:00, a tematyka poruszanych treści związana była z wykorzystaniem w szkole nowoczesnych technologii. Ten kurs skupiał się na wykorzystaniu platform internetowych i aplikacji na smartfony do planowania, przygotowania i przeprowadzenia lekcji, a także do monitorowania postępów uczniów. Prowadzący precyzyjnie opisali i rekomendowali konkretne aplikacje, które można wykorzystać podczas większości zajęć szkolnych. W zajęciach uczestniczyło 25 osób z różnych krajów (Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Bułgaria, Polska), dzięki czemu można było podzielić się doświadczeniami i wiedzą na tematy związane z nauczaniem oraz wykorzystywaniem w nauczaniu nowoczesnych technologii w innych krajach UE. Akcent został położony na to, by uczestnicy kursu po jego zakończeniu potrafili w praktyce skorzystać z tego, co mają do przekazania.

Fotorelacja z wizyty została przygotowana w oparciu o nabytą wiedzę i z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia stron internetowych poznanych na kursie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

www.spstarawies.weebly.com

 

W celu przygotowania językowego w naszej Szkole zostały zorganizowane stacjonarne  zajęcia z języka angielskiego.  Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: grupa 0 – dla początkujących, grupa 1- dla bardziej zaawansowanych. Uczestnicy zajęć ćwiczyli podstawowe umiejętności językowe oraz komunikacyjne. Prowadzili proste konwersacje, odgrywali wiele tematycznych scenek. Wprowadzono zwroty i słownictwo, które praktycznie może się przydać podczas udziału w kursie, ale także na lotnisku, w komunikacji miejskiej, podczas  zwiedzania miasta lub pobytu w restauracji.

********************************************************************************************************

W ramach programu mobilności Erasmus Plus, nasza nauczycielka odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z języka i kultury Japońskiej, Julia Caba, wyjechała na Cypr.

W dniach 26-30.06.2023 miał miejsce kurs  „Health and Emotional Education”, zorganizowany przez centrum szkoleniowe StandOutEdu.

Kurs był częścią większego projektu StandOutEdu dot. edukacji zdrowia fizycznego i psychicznego oraz trenowania umiejętności społecznych wykorzystując otoczenie. W całym projekcie wzięło udział około trzydziestu nauczycieli ze Słowenii, Szwecji, Chorwacji, Niemiec, Bułgarii, Polski i Włoch. Dzięki tej różnorodności można było podzielić się doświadczeniami i wiedzą na tematy związane z edukacją zdrowotną i ciekawym wykorzystaniem infrastruktury w innych krajach Unii Europejskiej.

Kurs został niezwykle profesjonalnie zorganizowany. Przybliżyć niezwykle dużo gier i zabaw integracyjnych, językowych,  jak i przedstawił mnótwo metod, ćwiczeń i technik wspierających rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka. Pani Julia ma nadzieję spełnić przez to niektóre z celów naszego projektu mobilności, jakimi są większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania oraz udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej.

Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 9.30 i w zależności od dnia kończyły się między 14:30 a 18:00. Zbiórka miała codzienne miejsce pod centrum szkoleniowym w Nikozji, skąd autokar zabierał uczestników każdego dnia do innej słynnej miejscowości na Cyprze. Akcent został położony na to, by uczestnicy kursu wszystkie gry, zabawy i metody wykorzystali w praktyce w przepięknym otoczeniu najważniejszych Cypryjskich pereł natury. Fotorelacja z zajęć w Parku Narodowego Athalassa, w górach Troodos, na plaży Ayia Napa oraz w miasteczkach Kampia i Kakopetria. Ponadto w wolnym czasie p. Julia zwiedziła też miasta Limassol i Larnaka.

********************************************************************************************************

Wakacyjna zmiana miejsc. Wraz z początkiem tegorocznych wakacji, wszystkie dzieci opuściły szkolne ławki. Jednak nie wszystkie ławki i nie we wszystkich szkołach pozostały puste. Tym razem w ławkach zasiedli nauczyciele, którzy w ramach międzynarodowego programu Erasmus udali się w podróż do odległej Malty, by uczyć się i szlifować znajomość języka angielskiego. Pierwszymi nauczycielkami, które już od 26 czerwca do 7 lipca, wraz z innymi nauczycielami z różnych stron świata (m.in. z Niemiec, Włoch, Grecji, Węgier, Brazylii) uczyły się w Maltańskich placówkach edukacyjnych AM language studio oraz EC Malta, były Panie Ewelina Żurawska i Beata Koc. To był pracowity czas i wspaniała przygoda.

********************************************************************************************************

W dniach 17.07.2023 – 28.07.2023 grupa trzynastu nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczestniczyła w dwutygodniowym kursie językowym.  W szkole EC swoje kompetencje językowe podnosili: Elżbieta Osuch, Magdalena Musik, Urszula Frelek, Małgorzata Gawrońska, Ewa Zuchniak, Ewa Gas, Agata Więsik, Dorota Ziółek i Anna Fila. Zaś w szkole ESE: Kamila Kołtonowska, Agnieszka Szerszenowicz, Katarzyna Łagoda i Krzysztof Rzążewski. Celem kursu było wprowadzanie do swojej pracy innowacyjnych technik nauczania.

Szkolenia w ramach mobilności zostały tak zorganizowane i zaplanowane, aby odpowiadały założeniom projektu.  Szkolenia odbywały się w  placówkach edukacyjnych mieszczących się w St. Julian’s Malta. Szkolenie każdej grupy obejmowało 21 godzin w ciągu pięciu dni. Kurs językowy dla nauczycieli doskonalących umiejętności komunikacyjne rozpoczął się testem klasyfikacyjnym. Na podstawie wyników przydzielono uczestników do poszczególnych grup międzynarodowych odpowiadających określonemu poziomowi językowemu. Dzięki temu nauczyciele mieli szansę poznać ludzi z wielu krajów m.in. z Włoch, Japonii, Brazylii, Ukrainy, Turcji, Francji. Zajęcia w szkole językowej odbywały się wyłącznie w języku angielskim.

Ważnym aspektem było  doskonalenie znajomości słownictwa, wymowy i gramatyki. Uczestnictwo w kursie było doskonałą okazją do przełamywania bariery językowej w kontaktach interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń zawodowych. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, prowadzący dokładali wszelkich starań, by były atrakcyjne i na wysokim poziomie merytorycznym.  Warto też podkreślić, że osoby prowadzące kursy były dużym wsparciem dla nauczycieli, chętnie im pomagali. Kursy językowe na Malcie to przede wszystkim intensywna praca w obszarze płynności, komunikacji oraz w podnoszeniu kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli.

Po odbyciu zajęć  grupa projektowa nauczycieli odbyła wycieczki fakultatywne  w celu  zwiedzania niezwykle urokliwych i zabytkowych miejsc na Malcie m.in. Valetta, Mdina, wyspa Comino i Gozo. Wycieczki umożliwiły poznanie historii, zabytków i architektury tego pięknego państwa.

Podsumowując, kurs językowy na Malcie okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwił rozwój  kompetencji językowych, przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy zdecydowanie łatwiej mogli porozumiewać się z innymi w języku angielskim, dał szansę zdobycia ogromnej wiedzy językowej, metodycznej oraz wiedzy dotyczącej historii Malty. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem zdobywanym przez lata w swojej pracy. Nauczyciele biorący udział w kursach na Malcie  w ramach projektu Erasmus+ ‘’Mobilność Kadry edukacji szkolnej’’ wrócili do kraju z ogromną satysfakcją i dumą. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Szkoły.

 

********************************************************************************************************

Kurs metodyczny” Creating future leaders and innovators in the classroom”.

W dniach 28.08-01.09.2023 nauczycielka języka angielskiego O. Rawłyk uczestniczyła w pięciodniowym kursie metodycznym. Celem kursu były odświeżenie znajomości języka angielskiego, poznanie nowatorskich metod nauczania  oraz wymienienie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów. Zajęcia zostały zorganizowany przez organizacje Shipcon w mieście Limassol na Cyprze. W 23 osobowej grupie byli nauczyciele z Szwecji, Słowenii, Rumunii, Malty, Francji oraz Słowacji.  Podczas zajęć nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi, analizą pomocy dydaktycznych, zapoznaniem się z nowymi podejściami do kreowania „lidera” w klasie. .Zaprezentowane zostały również zabawy i gry, które można wykorzystać na lekcji. Doskonalono płynność mówienia. Ważnym elementem było zapoznanie się z kulturą, geografią oraz Tradycjami Cypru

Zdaniem nauczyciela: Wyjazd na kurs metodyczny na Cypr był bardzo ciekawym doświadczeniem kulturowym i edukacyjnym.