Pedagog

 

Pedagog szkolny, Pedagog specjalny – mgr Dorota Ziółek

w roku szkolnym 2022/2023

zaprasza Rodziców na konsultacje

po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu spotkania

alarmspstarawies@gmail.com

d.ziolek@spstarawies.pl

 

 

Procedura wydawania opinii:

Wnioski:

Wniosek o wydanie opinii o dziecku

Wniosek o objęcie dziecka kształceniem specjalnym

Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wniosek o objęcie dziecka nauczaniem indywidualnym

oświadczenie do każdej opinii

 

 

 

 

 

 

 

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”    (Dawid Bly)

 

 

 

Nie ma takiego problemu, którego  nie da się rozwiązać!!!

Niektóre z nich jedynie wymagają więcej czasu,

Zapraszam postaram się pomóc

 

O autyzmie słów kilka

 

Co powinno nas niepokoić?

Niepokojące objawy:

– izolowanie się od otoczenia,
– brak chęci do zabawy z innymi dziećmi,
– brak charakterystycznej dla dzieci „pomysłowości” w czasie zabawy,
– wrażenie, że dziecko woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
– unikanie kontaktu wzrokowego lub jego szybkie przerywanie,
– wrażenie, że nasze dziecko raczej patrzy „przez osobę” niż na nią,
– brak mowy lub używanie słów pozbawionych znaczenia,
– powtarzanie wyrazów, zdań ,
– zachowania takie, jak: wprawianie w ruch obrotowy przedmiotów, kręcenie się w kółko bądź kiwanie, huśtanie,
– nadwrażliwość na dotyk, dźwięk, smak czy zapach,
– brak reakcji na ból,
– niechęć do przytulania się,
– szczególne przywiązanie do jednej rzeczy, zabawki,
– brak reakcji na komunikaty, własne imię,
– specyficzne reagowanie na pewne rodzaje bodźców, np. na określone dźwięki,
– zabawy stereotypowe, np. ustawianie kloców w rządku, kolorami, kształtami
– brak umiejętności pokazywania palcem tego, czego dziecko chce.

U większości dzieci autystycznych występuje zaburzona komunikacja, np. dziecko nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, wykonywaniem poleceń. Osoby z autyzmem często nie potrafią tworzyć dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z rozpoczęciem i podtrzymywaniem rozmowy. Miewają problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania np. rytuały lub koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów. U niektórych pojawiają się także zachowania agresywne
i autoagresywne.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i objawy mogą mieć różny stopień nasilenia lub nie występować wszystkie naraz.

Wczesna diagnoza i szybko podjęta terapia zwiększa szanse dziecka na prawidłowe
i samodzielne funkcjonowanie.

Źródło:http://autyzm.org.pl/autyzm-i-zespol-aspergera/co-powinno-nas-niepokoic/

 

 

Źródło:www.terapis.pl

 

UCZNIU !

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

 Korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga Waszą naukę i może być świetną formą rozrywki, pod warunkiem jednak, że będziecie korzystać z sieci rozważnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na stronie Dziecko w sieci opublikowane zostały zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Przeczytaj je i zawsze ich przestrzegaj! 

Pamiętaj!

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

3.  Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.

6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.

8. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.

9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.

10. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

11. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

12. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło, jak o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia.

13. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.

14. Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niej dostęp również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

15. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.

16. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im, jak proste jest surfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im jak szukać w Internecie informacji.

17. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

18. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.

 Źródło:  www.dzieckowsieci.pl

 

RODZICU

W Internecie istnieją różne zespoły i linie pomocowe w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci, również w zakresie bezpieczeństwa; dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu oraz wsparcia psychologicznego.

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

Młody człowiek uzależniony od komputera i Internetu:

 • wykazuje brak zainteresowania nauką;

 • ma zaburzenia koncentracji uwagi;

 •  przejawia częste nieposłuszeństwo wobec dorosłych;

 • staje się coraz większym egocentrykiem;

 • stopniowo traci dotychczasowych przyjaciół;

 • staje się coraz bardziej niewrażliwe na potrzeby innych ludzi;

 •  przejawia częsty niepokój i stany lękowe;

 • ma ekstremalne reakcje emocjonalne;

 • stosuje przemoc w rozwiązywaniu problemów;

 • często fantazjuje i kłamie;

 

jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf Poradnik – jak zapewnić dzieciom bezpieczenstwo w Internecie

http://www.edukacja.edux.pl/p-8149-zagrozenia-plynace-z-niekontrolowanego.php Artykuł – zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodych ludzi 

 

Uwagi i wskazówki dla rodziców młodych internatów w zakresie minimalizowania ryzyka dostępu do niebezpiecznych treści w sieci

Rodzice dbający o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni pamiętać o swojej roli  i odpowiedzialności w tym zakresie.  Podstawowe działania w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do niewłaściwych dla dzieci treści;

 1. zainstalowanie w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowanie typu „kontrola rodzicielska” lub włączenie tej funkcji w oprogramowaniu urządzenia

 2. utworzenie na komputerze różnych profili użytkowników z przypisanymi  im odpowiednimi uprawnieniami

 3. ustawienie opcji bezpiecznego  filtra w przeglądarce internetowej

 4. umiejscowienie komputera w widocznym miejscu i obserwacja, jakie strony jakie odwiedza dziecko

 

Należy pamiętać, że żadne działanie kontrolne nie będzie skuteczne, jeśli rodzic równolegle nie przygotuje dziecka do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci. Dlatego przede wszystkim zaleca się:

 1. ustalić z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit godzinowy i cele wykorzystania sieci

 2. jak najczęściej towarzyszyć dziecku podczas gdy korzysta z Internetu i pokazać dziecku ciekawe i wartościowe strony internetowe oraz aktywności w sieci

 3.  należy uświadomić dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy  przedstawiają rzeczywistość

 4. należy nauczyć dziecko poszukiwania informacji z wielu źródeł oraz pokazać jak krytycznie ocenić  wiarygodność źródeł

 5. warto poinstruować dziecko jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci

 6. i zapewnić dziecko, że jeżeli spotka się z sytuacją problematyczną, nie tylko w sieci, zawsze może się zwrócić  do rodzica i spokojnie porozmawiać

 

Źródło:  www.dzieckowsieci.pl

źródło: portal.abczdrowie.pl/

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich latach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2015r.

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.