Egzamin ósmoklasisty

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

Szkoły ponadpodstawowe – informator o szkołach

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE OTWOCKIM NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – TERMINY I ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU

2024_RAMOWA_INSTRUKCJA_POSŁUGIWANIA_SIĘ_SYSTEMEM_ELEKTRONICZNEGO_NABORU

Oświadczenia o wielodzietności oraz samotnym wychowaniu do pobrania ze strony Oświaty Powiatowej w Otwocku – link

Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych platform:

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego?

Do założenia konta potrzebny będzie numer PESEL ucznia. Poprzez konto w systemie, wprowadza się dane, wybiera szkoły i oddziały – układając je od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany wniosek należy zanieś do szkoły pierwszego wyboru – czyli tej, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji, lub przesłać podpisany przez rodzica i ucznia skan wniosku pocztą elektroniczną.

 WAŻNE – ZAPISZ, ZAPAMIĘTAJ LOGIN I HASŁO, ponieważ będzie potrzebny w czasie rekrutacji! 

 

Brak możliwości komentowania.