Dokumenty Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 84 ust.1-2

rozwiń...

Brak możliwości komentowania.