Kadra niepedagogiczna

  1. Bogdan Aporius – konserwator
  2. Ewelina Cwalina – pomoc nauczyciela
  3. Monika Koc – pomoc kuchenna
  4. Wiesława Kowalec – woźna
  5. Ewa Laskus – woźna
  6. Katarzyna Nowak – woźna
  7. Marek Ruśkowski – szef kuchni

Brak możliwości komentowania.