Rekrutacja

Rekrutacja do zerówek

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 5 w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji na do przedszkoli i klas I szkół podstaowwych na rok szkolny 2023-2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023-2024

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia – Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023-2024

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023-2024

Wniosek o przyjęcie dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023-2024.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załacznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej, w obrebie której znajduje sie przedszkole lub najblizej przedszkola

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Załacznik nr 5 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Potwierdzenie woli

 

 

 

Rekrutacja do klas 1

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie rekrutacji

Zarządzenie Nr 5 w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji na do przedszkoli i klas I szkół podstaowwych na rok szkolny 2023-2024

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 2023

Zasady rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2023-2024

Harmonogram rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych rok szkolny 2023/2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia – Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 2023

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023-2024

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2023-2024.

Oświadczenie o zamieszkaniu najbliżej Szkoły 2023

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najblizej szkoły

Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny 2023

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego

Potwierdzenie woli

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.