Rekrutacja

 

Rekrutacja do zerówek

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów

Zarządzenie Nr 4 2022(1)

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2021

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022 -2023(1)

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia – Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2022(1)

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja _rodzicow_o kontynuowaniu _wychowania_przedszkolnego 2022-2023(1)

Wniosek o przyjęcie dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023(1)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata 2022-2023(1)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załacznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2022 – 2023(1)

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej, w obrebie której znajduje sie przedszkole lub najblizej przedszkola 2022-2023(1)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły 2022-2023(2)

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Załacznik nr 5 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny2022-2023(1)

Potwierdzenie woli

potwierdzenie woli zerówka, przedszkole

 

 

 

Rekrutacja do klas 1

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie rekrutacji

Zarządzenie Nr 4 2022(1)

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 2022

Zasady rekrutacji do kl. I 2022-2023

Harmonogram rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia – Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych 2022

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 2022

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2022-2023

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2022-2023

Oświadczenie o zamieszkaniu najbliżej Szkoły 2022

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najblizej szkoły 2022-2023

Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny 2022

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego 2022-202

Potwierdzenie woli

potwierdzenie woli klasa 1

 

 

 

Brak możliwości komentowania.