Rekrutacja

Lista osób przyjętych do zerówki

przyjęci zerówka

Lista osób przyjętych do kl. I

przyjęci klasa 1

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Lista kandydatówzakwalifikowanęych do klasy pierwszej

Lista osób zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

 

Rekrutacja do zerówek

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 20212022.odt

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2021 — kopia — kopia

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przeszkolnego

Deklaracja-rodzicow-o kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego 2021

Wniosek o przyjęcie dziecka

wniosek-1

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zalacznik nr 1 – Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata 2021 — kopia — kopia

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2021 — kopia — kopia

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie

Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoly podstawowej- w obrebie ktorej znajduje sie przedszkole lub najblizej przedszkola 2021

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 4 Oświadczenie o uczeszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie o objeciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny2021

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie-woli-oddział-przedszkolny

 

 

Rekrutacja do klas 1

Zarządzenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie rekrutacji

Zarzadzenie Nr 5

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 2021

Zasady rekrutacji do kl. I 2021

Harmonogram rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych 2021

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej 2021

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2021

Wniosek o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2021

Oświadczenie o zamieszkaniu najbliżej Szkoły 2021

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najblizej szkoły 2021

Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny 2021

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego 2021

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie-woli-I-klasa

 

 

Brak możliwości komentowania.