Dyżur Dyrektora

W każdy poniedziałek w godz. 1600 – 1800 dyrektor lub wicedyrektor Zespołu przyjmują Rodziców w sprawach organizacyjnych Szkoły

Więcej