Goście z Japonii w naszej Szkole

W dniu 25.03.2019 r. odwiedzili naszą Szkołę dziennikarze telewizji japońskiej, którzy przygotowują reportaż na temat 100 lat współpracy Polski z Japonią.

Goście oglądali: zajęcia robotyki w klasie III, lekcję fizyki w klasie VII i matematyki w klasie V, zajęcia na temat kultury japońskiej – m. in. wykonywanie prac metodą origami, zajęcia grupy „karate” i zajęcia artystyczne w klasie I. Zobaczyli także wystawę okolicznoścową związaną z nadaniem naszej Szkole imienia Polskich Dzieci Syberyjskich oraz dokumentację pracy grupy uczniów korespodujących z rówieśnikami z Tsuruga City Awano Junior High School w Japonii.

Następnie przeprowadzili wywiady z dyrektor Szkoły – Elżbietą Osuch, wójtem Gminy Celestynów – Witoldem Kwiatkowskim, przewodniczacym Samorządu Uczniowskiego – Mikołajem Jankowskim i autorem projektu sztandaru Szkoły – Patrykiem Bieńkiem.

Reportaż został wyświetlony w kwietniu japońskiej parze cesarskiej – ceserzowi Akihito i jego małżonce Michiko.

Brak możliwości komentowania.