Nowa sala komputerowa w naszej szkole!

W 2019 roku  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi przystąpił do realizacji „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
na realizację projektu „Zakup sprzętu informatycznego i  innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja”.

Zadanie zrealizowano w 70% przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. 48 500,00 zł oraz 30% ze środków Gminy Celestynów wkładu własnego.
W ramach projektu zakupiono 22 zestawy komputerowe dla ucznia wraz z oprogramowaniem, 1 zestaw komputerowy dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem oraz tablicę interaktywną 65”. Zakupiony sprzęt umożliwia podnoszenie jakości i dostępności  kształcenia
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych.

Brak możliwości komentowania.