Polskie Dzieci Syberyjskie w Powstaniu Warszawskim

Jerzy Strzałkowski ps. „Sybirak” „Jerzy”, Polskie Dziecko Syberyjskie uratowany przez Japończyków, twórca i dowódca Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” (nazwa od imienia Jerzy), które walczyły w Powstaniu Warszawskim.

„Idea utworzenia organizacji pojawiła się na krótko przed kapitulacją Warszawy podczas ustaleń komendanta obrony stolicy, gen. Waleriana Czumy z prezydentem miasta Stefanem Starzyńskim. W ich wyniku S. Starzyński polecił por. rez. Jerzemu Strzałkowskiemu, byłemu prezesowi Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu, powołanie na okres okupacji organizacji podziemnej.”

(żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powsta%C5%84cze_Oddzia%C5%82y_Specjalne_%E2%80%9EJerzyki%E2%80%9D )

W  szeregach „Jerzyków” w czasie wojny walczyło ok. 12 tys. żołnierzy. W czasie Powstania Warszawskiego kompania Jerzyków ze Starego Miasta przedostała się kanałami na Żoliborz, a następnie do Puszczy Kampinoskiej, gdzie od 28 sierpnia do nocy z 2/3 września 1944 r. uczestniczyła w licznych walkach. Pomnik „Krzyż Jerzyków”  wzniesiony we wsi Pociecha upamiętnia partyzancką 5-dniową bitwę z Niemcami – z formacją RONA.

https://plus.polskatimes.pl/zbrodnie-ssrona-podczas-powstania-warszawskiego-czarny-szlak-rosyjskich-renegatow-dowodzonych-przez-bronislawa-kaminskiego-rzez/ar/c15-12112246

Uczniowie naszej Szkoły pod Pomnikiem „Krzyż Jerzyków” w Pociesze/ Pomnik „Jerzyków” na Powązkach w Warszawie

https://go4bike.pl/punkty-poi/pomnik-krzyz-jerzykow/

Brak możliwości komentowania.