Spotkanie z policjantką!

W ramach działań profilaktycznych, których celem jest podnoszenie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu do Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi w styczniu zawitała Policjantka z Ogniwa ds. Nieletnich  i Patologii w Otwocku.

W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas IV i V.

Dzięki tej współpracy uczniowie dowiedzieli się czym jest zjawisko cyberprzemocy, które zachowania w sieci są zakazane, jak poważne mogą być skutki stosowania przemocy psychicznej oraz gdzie można szukać pomocy. Policjantka omówiła także konsekwencje, jakie nieletni mogą ponosić za czyny zabronione.

W klasach siódmych i ósmych  Policjantka rozmawiała z młodymi ludźmi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Podczas spotkania  zostały omówione zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne oraz czyny świadczące o demoralizacji w kontekście zażywania środków odurzających oraz dopalaczy, motywy sięgania po substancje zabronione oraz możliwe skutki ich stosowania.

Policjantka zwróciła uwagę uczniów na to, że życie wolne od substancji psychoaktywnych                  i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Pouczający był także zaprezentowany materiał filmowy.

Bardzo dziękujemy za spotkanie Policjantce  Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii w Otwocku.

Nad projektem czuwa pedagog p. Dorota Ziółek, psycholog p. Dorota Kloch oraz wychowawcy klas.

Brak możliwości komentowania.