Zajęcia z Arteterapii

Wśród dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadzanych w naszej Szkole od 1 marca do 20 grudnia, znalazły się zajęcia arteterapii, prowadzone przez panią Urszulę Frelek oraz panią Beatę Koc. Podczas licznych spotkań powstało wiele wspaniałych prac, odkryto wiele talentów. Sprostanie twórczym wyzwaniom, bardzo ułatwiały nam narzędzia i sprzęty, zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, z których korzystaliśmy na każdych zajęciach. Zapraszamy na krótkie podsumowanie twórczości naszych artystów.

Brak możliwości komentowania.