Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”

                                                                     

 

 

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021

            W ramach ogólnokrajowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nasza Szkoła włączyła się do uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia i przystąpiła do projektu sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego ,,Niepodległa” na lata 2017-2021. W ten sposób chcemy zaakcentować, że niepodległość jest dobrem wspólnym, łączącym wszystkie Polki i wszystkich Polaków, bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie i nie możemy przejść obojętnie wobec tak podniosłego momentu historycznego.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem suwerenności i odbudową państwowości.

         Zaplanowane i przeprowadzone przez Szkołę różnorodne działania edukacyjne, takie jak: wystawa  „Droga ku wolności zapisana w pamiątkach mojej rodziny”, wycieczka – spacer historyczny śladami wielkich Polaków, bieg  „Śladami Niepodległej”, gra terenowa  „Siła w rodzinie”, wieczornica – głośne czytanie „Kamieni na szaniec”, montaż słowno- muzyczny „Dziewczyna z granatem w ręce”, koncerty pieśni patriotycznych, biesiada międzypokoleniowa „Jak to drzewiej bywało”, warsztaty – prezenty dla Niepodległej, happening  „Żywa Biało- Czerwona”, realizowane od 10 do 24 września 2018r. w ramach tzw. Patriotycznych Poniedziałków, poszerzyły wiedzę historyczną naszych uczniów, wzmocniły poczucie wspólnoty narodowej, przywiązanie do symboli, dziedzictwa poprzednich pokoleń i tradycji oraz pozytywnie wpłyną w przyszłości na kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich młodego pokolenia.

Pozyskana przez uczniów dodatkowa wiedza na temat historii Polski wzmocniła ich poczucie tożsamości narodowej i świadomości, jakim jest prawo do wolności i godności osobistej każdego człowieka – także dziecka. Wpłynęła na nawiązanie więzi międzypokoleniowych i integrację środowiska lokalnego.

 

 

Brak możliwości komentowania.