Reforma oświaty w Gminie Celestynów

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w Polsce weszły w życie zmiany w systemie edukacji – pierwszy rocznik uczniów klas VII szkół podstawowych, wygaszanie gimnazjów, szkoły branżowe. Wiadomym jest, iż sprawne i efektywne wdrażanie nowej struktury szkolnictwa wymaga okresu przejściowego, który umożliwi dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych.
W ramach obowiązującej reformy w Gminie Celestynów – włączono już Gimnazjum im. por. J. Czumy „Skrytego” do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.
Przed nami drugi etap wdrażania reformy, co wiążę się z koniecznością wprowadzania kolejnych zmian w szkołach podstawowych w: Celestynowie, Starej Wsi, Ostrowie i Regucie. Priorytetem jest dobro uczniów osiągane poprzez: tworzenie środowiska edukacyjnego odpowiadającego na ich i rodziców potrzeby, profesjonalną kadrę, nowatorskie programy oraz nowoczesne formy i metody nauczania. Jakość oświaty to również dobrze zorganizowana edukacja włączająca, w której dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znajdą wsparcie, a dobrze funkcjonująca pomoc psychologiczno – pedagogiczna pozwali na ich harmonijny rozwój z uwzględnieniem zdolności.
Edukacja jest również dobrem wszystkich mieszkańców Gminy Celestynów. Możecie mieć Państwo wpływ na jej wizerunek, kształt i dalszy, konstruktywny rozwój. Możecie ją Państwo kreować razem z samorządem. Państwa głosy, zdanie są dla nas bardzo istotne. Informacja zwrotna tworzy model nowego spojrzenia, na nową edukację. Dlatego też zwracamy się z prośbą do Państwa jako Mieszkańców Gminy Celestynów o wypełnienie ankiety dotyczącej gminnej oświaty. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi.
Ankieta w wersji papierowej dostępna jest w miesięczniku „Celestynka”, w Biurze
Obsługi Mieszkańca Gminy Celestynów, we wszystkich szkołach podstawowych na
terenie Gminy, oraz na stronie internetowej Gminy. Wypełnione ankiety w wersji
papierowej prosimy dostarczać do szkół lub do Urzędu Gminy w Celestynowie najpóźniej do 12 grudnia 2017 r.

Wójt i Radni Rady Gminy Celestynów

Ankieta do pobrania  Pobierz

Brak możliwości komentowania.