Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi z Policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Dnia 06.11.2019r w Szkole Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili spotkania z uczniami pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Podczas prelekcji rozmawiali z uczniami o bezpiecznym zachowaniu się w drodze do szkoły, konieczności noszenia odblasków. Omówili podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć rowerem, jak również podróżować z Rodzicami samochodem.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się swoimi doświadczeniami. Głównym celem prowadzonej przez Policjantów prelekcji jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący zachowań niebezpiecznych i ryzykownych w rejonie dróg oraz promowanie bezpiecznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie zorganizowała pedagog p. Dorota Ziółek.

Policjantom bardzo dziękujemy.

Brak możliwości komentowania.