Święto Szkoły

Dnia 20 listopada 2020r.
obchodzimy Święto Naszej Szkoły – rocznicę nadania Naszej Szkole imienia Polskich Dzieci Syberyjskich
W tym dniu:
  • o godzinie 11.10 – wspólne odśpiewanie Hymnu Szkoły
  • (spotkanie organizowane jest w dwóch zespołach 1-3 i 4-8 na platformie Teams)
  • o godzinie 12.20 – quiz o historii Polskich Dzieci Syberyjskich
(w czasie spotkań na platformie Teams w trzech zespołach: klas 4-5, 6, 7-8)

Dodatkowe informacje:

  • Przewidujemy w nagrodę za udział 5 pkt z zachowania, a dzieci, które zdobędą pierwsze trzy miejsca, zostaną nagrodzone dodatkową oceną z lekcji historii.
Na lekcjach organizowane będą pogadanki o Dzieciach Syberyjskich i prawach dziecka oraz oglądany będzie film „Sen o Japonii”, którego autorami są absolwenci naszej szkoły.
Wszystkich Uczniów i Rodziców zapraszamy do wspólnego świętowania

Brak możliwości komentowania.