Rekrutacja 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół – Załącznk Nr 2 do Zarządzenia

Załącznik do wniosku lub zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Załącznik do wniosku lub zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji na rok szkolny 20192020

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2019

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najbliżej szkoły 2019

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najblizej szkoły 2019

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego 2019

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego 2019

 

Zasady rekrutacji do kl. I 2019

Zasady rekrutacji do kl. I 2019

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2019

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2019

 

Zarządzenie- rekrutacja 2019/2020

zarządzenie- rekrutacja 20192020

 

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 20182019

 

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019

Deklaracja_rodzicow_o kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego 2019

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkonego,odziału przedszkolnego w szkole podstawowej 20192020

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2019

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2019

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2019

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2019

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie której znajduje się przedszkole lub najbliżej przedszkola 2019

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie której znajduje się przedszkole lub najbliżej przedszkola 2019

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub funkcjonującej w pobliżu szkoły 2019

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2019

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2019

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wskazaniu w zeznaniu podatkowym Gminy Celestynów jako miejsca zamieszkania 2019

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wskazaniu w zeznaniu podatkowym Gminy Celestynów jako miejsca zamieszkania 2019

Brak możliwości komentowania.